Chống thấm xây dựng trước đây không được quan tâm nhiều do yếu tố về công nghệ vật liệu cũng như hiểu biết về công tác chống thấm.

Khi công nghệ phát triển bê tông được mang ra chụp bằng phương pháp cắt lớp tế bào. Người ta đã chụp được những hình ảnh mao dẫn trong cấu trúc bê tông. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng trong bê tông có sự hút nước. Cũng như việc nước có thể thâm nhập vào các mao dẫn này.

Trong bê tông các mao dẫn chứa không khí tạo thành các túi khí. Túi khí sẽ dãn nở tự nhiên và chịu tác động của môi trường.

Quá trình thấm nước của mao dẫn trong bê tông sẽ tăng dần theo thời gian. Nó tăng cùng với tiến trình lão hóa (vôi hóa) của bê tông. Điều này khẳng định rằng bê tông không phải là vật liệu chống thấm.

Chính vì vậy, khi xử lý chống thấm xây dựng cho các hạng mục chúng ta nên có quan niệm mới.

chống thấm xây dựng
Chống thấm sẽ bảo vệ ngôi nhà của bạn

Bảo vệ công trình xây dựng khỏi sự xâm thực của nước là một công việc đòi hỏi sự quan tâm ngay từ đầu trong công tác thiết kế nhà cửa.

Hãy xem 5 vị trí quan trọng cần phải để tâm chống thấm ngay từ đầu khi xây dựng nhà.

Gia chủ có thể tiết kiệm được chi phí thường xuyên phải bảo dưỡng ngôi nhà do thấm nước. Ngoài ra yếu tố sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nếu rêu mốc phát triển trong nhà do ngấm thấm tường, sàn…